Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Dubeninkach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 596768-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-09-30 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Dubeninki Dębowa 27

Ogłoszono dnia: 2019-09-12 przez Stanisław Kosiński

Treść:

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Dubeninkach - klasa techniczna ulicy - droga wewnętrzna - szerokość jezdni - zmienna 4,5-6,0m - szerokość chodników - 1,25m-1,5m - prędkość projektowa - 30 km/h - obciążenie ruchem – KR1 - długość ulicy łącznie – 241,69m - powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej – ok.1.286,6 m2 - powierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki brukowej – 19,9 m2 - powierzchnia chodników z kostki brukowej – 224,5 m2 - powierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych – 42 m2 - powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego – 126 m2 - powierzchnia zieleńców – ok.311,7 m2 4. Przedmiot i zakres prac Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę istniejącej jezdni o nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię bitumiczną wraz z wymianą konstrukcji jezdni, przebudowę istniejącego chodnika i budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w km0+061,77m, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych. Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni, nawierzchnie chodników, i zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym i czerwonym. Kostka o grubości 6cm (chodniki) i 8cm z fazą układana na podsypce cementowo-piaskowej. Początek opracowania oznaczono na mapie PPT km0+000,00. Koniec odcinka oznaczono KPT km0+241,69. Chodnik zlokalizowano po lewej stronie o szer. 1,5m i częściowo po stronie prawej o szer.1,3m. Założono połączenie wszystkich dochodzących do jezdni ciągów komunikacyjnych z otaczających terenów. W km0+061,77m zlokalizowano wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej celem podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zakres prac obejmuje: - roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, w tym roboty geodezyjne, rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika, usunięcie humusu z odwozem ziemi itp., - roboty ziemne związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni i jej elementów, korytowaniem pod konstrukcję chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych, - korekta łuków pionowych i poziomych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników, wyniesionego przejścia dla pieszych, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, - przebudowę zjazdów indywidualnych, - wykonanie poboczy gruntowych, - humusowanie skarp, roboty porządkowe, - oznakowanie pionowe i poziome. - wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych na początku i końcu drogi. Wymiary tablicy 30 x 50 cm, treść do uzgodnienia z zamawiającym

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-12 13:12:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-12 13:27:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12 13:03:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1905 raz(y)