ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/209/22Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/209/22

Szczegóły informacji

XXIV/209/22

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV/2022

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-29

Data wejścia w życie: 2022-06-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 3086, opublikowano dnia: 2022-07-06

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 rok.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz,. U. z 2021 r., poz. 305 z poźń. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1.zwiększa się dochody o kwotę – 9.236.524,22 zł.
w tym: dochody majątkowe o kwotę – 8.903.732,00 zł.
dochody bieżące o kwotę – 332.794,22 zł.
2. zmniejsza się dochody o kwotę – 50.000,00 zł.
w tym: dochody majątkowe o kwotę – 50.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1.Zwiększa się wydatki o kwotę – 10.558.198,89 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 9.300.000,00 zł.
wydatki bieżące o kwotę – 1.258.198,89 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 133.322,25 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę – 133.322,25 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu w 2022 roku w wysokości 13.318.198,46 zł., w tym z RFIL 1.600.000,00 zł., zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.186.417,82 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 2.500.000,00 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 186.417,82 zł.
§ 6. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 4.841.602,53 zł., w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 2.500.000,00 zł., zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł., wolnych środków w wysokości 1.051.664,06 zł., nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w wysokości 789.938,47 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 1.655.184,71 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 406.862,43 zł. i przelew na rachunek lokat w wysokości 1.248.322,28 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku w wysokości 589.284,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i  nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.405.178,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000,00 zł. i wydatki  w wysokości 21.128,68 zł.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy  z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.):
a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) – 560.000,00 zł.
b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 669.233,85 zł.
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł. z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 98.475,80 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów po zmianach – 25.391.668,27 zł.
w tym: dochody bieżące – 14.267.063,21 zł.
dochody majątkowe – 11.124.605,06 zł.
 2.  Plan wydatków po zmianach – 28.578.086,09 zł.
w tym: wydatki bieżące – 15.042.887,63 zł.
wydatki majątkowe – 13.535.198,46 zł.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-07 11:05:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-07 11:07:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-13 14:26:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony