ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie 650/2024Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie 650/2024

Szczegóły informacji

Zarządzenie 650/2024

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2024

Data podjęcia/podpisania: 2024-02-09

Data wejścia w życie: 2024-02-09

Tytuł aktu:

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024

Na podstawie:

Uchwały nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki, (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2015 r. poz. 1369; z 2023 r., poz. 2083)

Treść:

zarządza się co następuje:

§1.
Ogłasza się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024 celem zgłoszenia uwag do projektu programu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Dubeninki, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§3.
1. Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024" zostanie umieszczony na stronie internetowej www.dubeninki.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej na okres od 15 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r.
2. Uwagi można przesłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (sekretariat@dubeninki.pl) lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27, na formularzu konsultacyjnym. Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§4.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.dubeninki.pl.
§5.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Dubeninki.
§ 6.
Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.
§ 7.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Dubeninki zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubeninki nie późnej niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Dubeninki.
§9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 19:04:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 19:09:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-19 15:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony