Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dubeninki do realizacji projektów strategicznych: „Młodzi Kreatywni”, „Zielone Pogranicze”, „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”, „Usługi społeczne bliżej mieszkańców – rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza” ujętych w projekcie Porozumienia Terytorialnego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza
Nr aktu prawnego
XXXVI/297/23
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/23
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXVI/295/23
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.
Nr aktu prawnego
XXXVI/294/23
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
XXXVI/293/23
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
Nr aktu prawnego
XXXVI/292/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
XXXVI/291/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 627/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierownika/dyrektora i zastępcy kierownika/dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach oraz zasad przyznawania nagród
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 626/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 625/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji