ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 405/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 398/2022 i 400/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 404/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Dubeninki w 2021 roku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 403/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 402/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 401/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 395/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 400/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz zamieszczenia z Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji o zaległościach.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 399/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 398/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 397/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 396/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji