ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 574/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 573/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczania miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 572/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 571/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 570/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 569/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-08-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 568/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 567/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz zamieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji o zaległościach
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 566a/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-08-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej i innymi ustawami.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 566/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji