ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2181
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
II/22/02
Status
Brak
Lp: 2182
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej
Nr aktu prawnego
II/21/02
Status
Brak
Lp: 2183
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : określenia dziennych stawek opłaty targowej
Nr aktu prawnego
II/20/02
Status
Brak
Lp: 2184
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psa
Nr aktu prawnego
II/19/02
Status
Brak
Lp: 2185
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
II/18/02
Status
Brak
Lp: 2186
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
II/17/02
Status
Brak
Lp: 2187
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Nr aktu prawnego
II/16/02
Status
Brak
Lp: 2188
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki oraz zasad i kryterium wynajmu lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
Nr aktu prawnego
II/15/02
Status
Brak
Lp: 2189
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubeninki na lata 2003–2007
Nr aktu prawnego
II/14/02
Status
Brak
Lp: 2190
Data podjęcia
2002-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
II/13/02
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji