ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2181
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w stosunku do skarbnika gminy.
Nr aktu prawnego
III/24/07
Status
Brak
Lp: 2182
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w stosunku do sekretarza gminy.
Nr aktu prawnego
III/23/07
Status
Brak
Lp: 2183
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
III/22/07
Status
Brak
Lp: 2184
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę wodociągu Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta
Nr aktu prawnego
III/21/07
Status
Brak
Lp: 2185
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację stacji uzdatniania wody w Żytkiejmach
Nr aktu prawnego
III/20/07
Status
Brak
Lp: 2186
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dubeninki na lata 2007-2015.
Nr aktu prawnego
III/19/07
Status
Brak
Lp: 2187
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
III/18/07
Status
Brak
Lp: 2188
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki.
Nr aktu prawnego
III/17/07
Status
Brak
Lp: 2189
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dubeninki w 2007r
Nr aktu prawnego
III/16/07
Status
Brak
Lp: 2190
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi
Nr aktu prawnego
III/15/07
Status
Brak

Nawigacja między stronami listy informacji