ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2014-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych na terenie Gminy Dubeninki w ramach projektu pt. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 203 KiB)
 • SIWZ na dostawę i usługi (PDF, 344.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 228.7 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 247.6 KiB)
 • Przynależność do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 696.5 KiB)
 • Wykaz części zamówienia podwykonawcy (DOC, 695.5 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 702 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr1 Organizacja placu zabaw (DOC, 771.5 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr2 Dostosowanie toalet (DOC, 734 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr3 Wyposażenie w tym meble i inne (DOC, 802.5 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr4 Zabawki wyposażenie dydaktyczne (DOC, 970 KiB)
 • Formularz cenowy zadanie nr5 Inne wyposażenie (DOC, 743 KiB)
 • Umowa projekt (PDF, 155.7 KiB)
 • Tabela równoważności (DOC, 692 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (PDF, 200 KiB)
 • Zadanie nr1 Organizacja placu zabaw (PDF, 174.2 KiB)
 • Zadanie nr2 Dostosowanie toalet (PDF, 138.5 KiB)
 • Zadanie nr3 Wyposażenie w tym meble i inne (PDF, 178.6 KiB)
 • Zadanie nr4 Zabawki wyposażenie dydaktyczne (PDF, 229.8 KiB)
 • Zadanie nr5 Inne wyposażenie (PDF, 161.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 171.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 245.6 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2014-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa, przepustów drogowych oraz wynajem równiarki samojezdnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 274 KiB)
 • SIWZ na dostawę mieszanki kruszywa (PDF, 231.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213.3 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 232.1 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.9 KiB)
 • Wykaz części zamówienia podwykonawcy (DOC, 37 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 46 KiB)
 • Wzór umowy zad nr3 (PDF, 209.5 KiB)
 • Wzór umowy zad nr1 (PDF, 147.8 KiB)
 • Wzór umowy zad nr2 (PDF, 147.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 205.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 238.6 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2013-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych w Dubeninkach i budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 274.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 322.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.4 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności (DOC, 48.5 KiB)
 • Umowa (PDF, 138.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 195.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 236.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2013-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Gimnazjum w Dubeninkach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 269.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 291.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 214 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 232.9 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności (PDF, 268.9 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 39 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 168.1 KiB)
 • Harmonogram (PDF, 87.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.7 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2013-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 288.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 349.6 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 71.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 89 KiB)
 • Grupa kapitałowa (PDF, 91.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 34 KiB)
 • Umowa odpady (PDF, 197.5 KiB)
 • Wykaz ilości punktów odbioru (XLS, 119 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 201.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 251 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2013-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-25 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 280.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 681 KiB)
 • Wykaz budynków i budowli w Gminie Dubeninki (XLS, 167.5 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 158.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 85.8 KiB)
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 230.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 233.8 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2013-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, elektronicznego i multimedialnego, tablic interaktywnych oraz materiałów biurowych do szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 318.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 195.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 305.1 KiB)
 • Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (PDF, 256 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 570.8 KiB)
 • Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Zestawienie Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach (DOC, 177.5 KiB)
 • Zestawienie Szkoła Podstawowa w Dubeninkach (DOC, 354 KiB)
 • Zestawienie Gimnazjum w Dubeninkach (DOC, 177.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 250.3 KiB)
 • Odpowiedż na zapytania w sprawie SIWZ (PDF, 136.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 182.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 236 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2013-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki kruszywa na remont drogi Rogajny - Budwiecie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 270.2 KiB)
 • SIWZ Dostawa mieszanki kruszywa na remont drogi Rogajny Budwiecie (PDF, 293.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 215 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 233.7 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 39 KiB)
 • Wykaz części zamówienia (PDF, 61 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 80.1 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 267.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 193.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 235 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2013-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dubeninki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 270.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 169.6 KiB)
 • Oferta (DOC, 42.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 213 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 227.4 KiB)
 • Grupa kapitałowa (PDF, 111.5 KiB)
 • Oświadczenie wymagane uprawnienia (PDF, 119.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 277.4 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 126.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 235 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2013-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 284.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 219.1 KiB)
 • SIWZ odbiór odpadów (PDF, 236.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 71.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 89 KiB)
 • Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 91.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 32.5 KiB)
 • Umowa odbiór odpadów (PDF, 90.7 KiB)
 • Wykaz punktów odbioru odpadów (XLS, 113 KiB)
 • Mapa (PDF, 383.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 86.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 197.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 246.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji